Graduate Studies Office

Studenci praca nad projektem

Harmonogramy

Deklaracje semestralne
Harmonogram zajęć
Sesje egzaminacyjne
Organizacja roku akademickiego
alt
Obsługa studentów
W związku z sytuacją epidemiologiczną obsługa studentów prowadzona jest online
ikona
Informacje dla I roku
Kompendium wiedzy o organizacji studiów

Zasady studiowania

Regulamin studiów
Przedłużenie sesji
Zmiana trybu studiów
Urlop dziekański
Poświadczenie sylabusów
Praktyki zawodowe
Przepisywanie ocen
Warunkowy wpis na semestr
Wcześniejszy egzamin dyplomowy
Wznowienie studiów
PRZENIESIENIA DO SGH
WZORY I TERMINY SKŁADANIA PODAŃ
Studenci praca nad projektem

Academic Schedules

Semester declarations
Classes schedules
Examination sessions
Organisation of the academic year
alt
Student's Service
ikona
Information for first-year students

Basic information that should help you during your studies

Study regulations

Rules and regulations of study
Study plan
Extending the session
Tuition Fees
Syllabus certification
Student internship
Copying the grades
Earlier diploma exam
Transfers to SGH – Graduate Studies
Applications templates