Postgraduate and MBA studies

141
programów studiów podyplomowych
6
obszarów tematycznych
4
programy MBA
Wręczenie dyplomów w SGH

Studia Executive MBA

CEMBA

We współpracy z The Université du Québec à Montréal (UQAM)

Executive MBA-SGH

Najwyżej notowany program  w języku polskim

SGH - WUM MBA

Realizowany wspólnie z WUM

MBA for Startups

Program online skierowany do młodych przedsiębiorców

Poszerzaj swoje kompetencje

Każdy program studiów podyplomowych to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych zajęć. Ograniczona liczba miejsc powoduje, że rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy do roku. Uczelnia nie pobiera opłaty rekrutacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów

Podyplomowe studia w SGH dostępne są dla osób indywidualnych oraz firm. Ogromny potencjał naukowy SGH doceniają podmioty gospodarcze, dla których uczelnia przygotowuje dedykowane programy nauczania. Prestiż uczelni przyciąga słuchaczy z całej Polski. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się unikatowe kierunki, niedostępne w konkurencyjnych polskich uczelniach.​

Informacje organizacyjne

alt

Kryteria naboru
i wymagane dokumenty

alt

Czesne i dodatkowe
opłaty

Postgraduate studies are held on weekends in two-day sessions, once every two weeks. 10 months of intensive learning guarantees that the knowledge is up-to-date. Each study program is designed to provide you with theoretical knowledge and practical training. Due to the limited number of places, recruitment for studies is conducted twice a year. The university doesn’t charge recruitment fees.

 

Postgraduate studies at SGH are available to individuals and companies. The huge scientific potential of SGH is appreciated by many economic ones.

 

The summer semester will be carried out depending on the decision of the authorities regarding the course - in the academic or online mode.

Teczka z symbolem dolara
Postgraduate studies
POST-GRADUATE STUDIES ENTERPRISE 4.0
POST-GRADUATE STUDIES IN ECONOMIC DIPLOMACY
POST-GRADUATE STUDIES FINANCE TECHNOLOGY IN A GLOBAL MONETARY POLICY
POST-GRADUATE STUDIES IN INTERNATIONAL FINANCE
POST-GRADUATE STUDIES IN CORPORATE GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT
The website with our full offer (in Polish)
EXECUTIVE MBA STUDY
Wręczenie dyplomów w SGH
CEMBA EXECUTIVE MBA STUDY

The program has been ranked again as the best MBA program in Poland, the best in the opinion of employers, the best faculty (continuously from 2015) in the MBA Ranking Perspektywy