Prizes and decorations awarded by SGH

Statuetka nagroda Żagle biznesu
Żagle Biznesu SGH

Celem konkursu „Żagle Biznesu SGH” jest wyróżnienie dynamicznie rozwijających się ​​​​i osiągających sukcesy gospodarcze przedsiębiorstw, założonych i prowadzonych przez studentów, doktorantów lub absolwentów SGH. W szczególności zależy nam na upowszechnianiu i promowaniu najlepszych praktyk biznesowych.

Medale i odznaczenia uczelni
Kobieta z pucharem zwycięzcy
Nagroda absolwencka "Liderzy SGH"

Nagroda przyznawana za istotny pozytywny wpływ i osiągnięcia w roli lidera w obszarze nauki lub biznesu

Nagroda gospodarcza SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie docenia liderów, którzy poprzez swoje działania istotnie przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki oraz podnoszenia jakości świadczonych usług w swoim sektorze.

Statuetka nagroda Żagle biznesu
Żagle Biznesu SGH

Celem konkursu „Żagle Biznesu SGH” jest wyróżnienie dynamicznie rozwijających się ​​​​i osiągających sukcesy gospodarcze przedsiębiorstw, założonych i prowadzonych przez studentów, doktorantów lub absolwentów SGH. W szczególności zależy nam na upowszechnianiu i promowaniu najlepszych praktyk biznesowych.

Nagroda gospodarcza SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie docenia liderów, którzy poprzez swoje działania istotnie przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki oraz podnoszenia jakości świadczonych usług w swoim sektorze.

DHC Jerzy Hausner
DOCTORS HONORIS CAUSA

The honorary title of doctor honoris causa is conferred by the Senate of SGH Warsaw School of Economics on persons of particular merit for the development of science, the economy or international cooperation.

Kobieta z pucharem zwycięzcy
SGH Leaders

Nominations for a significant positive impact and achievements as a leader in the field of science or business

SGH Economic Award

The SGH Economic Award is a distinction for an individual who has particularly contributed to fostering entrepreneurship and innovation and thus has contributed to the economic development of Poland